Voorkomen is beter dan genezen

Mediation kan uitstekend werken wanneer een kwestie al enigszins geëscaleerd is. Het is natuurlijk veel wenselijker als conflicten in besturen of op de werkvloer kunnen worden voorkomen. Dat scheelt tijd, geld en ergernis en is positief voor de werksfeer, productiviteit en behoud van personeel.

Conflictpreventie voor bedrijven en teams

De Heren van Akkoord kunnen u helpen bij het opstellen een custom-made programma in uw organisatie, waarbij wij u gereedschappen aanreiken ter voorkoming van conflicten. Dit zijn onder andere herijking en borging van onderlinge samenwerkingsafspraken, trainingen in communicatie en feedback en team-gerichte workshops.

Pre-mediation en conflictonderzoek

In sommige gevallen sluimeren er conflicten in een bedrijf waarbij de verantwoordelijke leiding niet weet wat er speelt en wie er betrokken zijn. Om te voorkomen dat een geschil of spanning zich onbedoeld verbreed, kunnen wij een vooronderzoek doen naar de aard en diepte van de kwestie. Dit kan door middel van een neutraal en vertrouwelijk voorgesprek of een diepgaander onderzoek, van waaruit een advies voor een verdere aanpak wordt gegeven.

Onafhankelijke gespreksleiding

Een officiële mediation volgens de regels van het MfN (dus met een mediationovereenkomst) kan in sommige gevallen voor medewerkers te zwaar aanvoelen. In die gevallen kunnen wij aanbieden om als onafhankelijke gespreksleider op te treden.  Wij stellen dan vooraf zorgvuldig de regels op waarbinnen wij onze rol vervullen en waar de gespreksdeelnemers zich aan committeren.

Weten wat de Heren van Akkoord voor u kunnen betekenen? Vraag het ons.