“Het grootste gelijk is niet het grootste geluk”

Deze spreuk is toepasselijk voor wat mediation in de kern is. De zoektocht naar het gelijk of ‘de waarheid’ – voor zover die al bestaat – leidt namelijk zelden naar de oplossing. Dat werkt niet, dus dat doen we dan ook niet.

Wij hebben ervaren dat veel aandacht voor de relatie – ook in zakelijke kwesties – op langere termijn altijd profijtelijk is, zelfs als het betekent dat er harde noten moeten worden gekraakt of afscheid van elkaar wordt genomen.

Uiteindelijk is niet alleen het resultaat doorslaggevend, maar vooral ook het proces waardoor dit tot stand komt. Een mediatior levert de grootste toegevoegde waarde door het – integer en vanuit de juiste ‘mind-set’ – vervullen van de mediatorrol. Naast het op het juiste moment inzetten van de meest effectieve mediationtechnieken en interventies. De goede verhouding daarin is bepalend voor het succes van de mediation. Dat betekent naast kundigheid vooral wijsheid van de mediator. En dat komt voort uit bewust ontwikkelde ervaring en rijpheid.

Deze elementen vormen samen het onderscheidend vermogen van de mediators van de Heren van Akkoord.

 

Onze naam

De naam ‘Heren van Akkoord’ is niet toevallig gekozen. Het is de Nederlandse vertaling van het Engelse ‘Gentlemen’s Agreement’, een overeenstemming tussen mensen die elkaars belangen, inzichten en invalshoeken respecteren, ondanks de verschillen die daartussen bestaan. Het is een pragmatische benadering van zelfstandige en verantwoordelijke mensen die begrijpen dat ‘gelijk hebben vaak niet gelijk krijgen’ betekent. En die begrijpen dat de term ‘Heren’ niet naar gender, maar naar ‘respectvol’ verwijst.

Een akkoord verwijst onbewust naar vele andere begrippen:

Klaar, afgerond, deal
Harmonie bewaren
De juiste toon zetten
Samen eens zijn
Vrede er mee hebben
In verbinding blijven
Balans, in evenwicht

Spreekt u dit aan, neem dan contact met ons op.

Weten wat de Heren van Akkoord voor u kunnen betekenen? Vraag het ons.