Wat is mediation?

Mediation is het zelf oplossen van een conflict onder deskundige begeleiding. Bij mediation komt u met de andere betrokkenen tot een akkoord over een samen gekozen oplossing. Het gaat er daarbij niet om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om het bereiken van een voor ieder aanvaardbare oplossing. Zolang beide kanten bereid zijn om daar naar te zoeken, heeft mediation kans van slagen. De mediator zorgt er voor dat dit zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. En brengt creativiteit in het proces.

Voordelen van mediation

Een voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het financieel in veel gevallen een betere optie. Eigen ervaring leert dat in 80% van de gevallen mediation binnen acht weken is afgerond.

Omdat de deelnemers zelf bij de oplossing betrokken zijn, ontstaat draagvlak voor het slagen ervan. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook aanmerkelijk groter dan bij een juridische procedure, waar vaak bij beide kanten een gevoel van verlies overblijft.

Registermediators

De Heren van Akkoord zijn allen MfN-registermediators. Zij hebben erkende specialisaties in o.a. zakelijke en arbeidsmediations en zijn ingeschreven bij de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Marcel, Cor en Herman treden ook op als mediator bij diverse regionale rechtbanken.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) – de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt – de titel mogen voeren.

Een MfN-registermediator is een officieel gekwalificeerde mediator die:

voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
voldoende ervaring heeft
kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)
en daardoor in het officiële register van de MfN is opgenomen.

Weten wat de Heren van Akkoord voor u kunnen betekenen? Vraag het ons.