Wat zeggen onze klanten?

“Wij hebben Marcel Douma leren kennen als een zeer bekwame mediator in een kwestie die we met een medeaandeelhouder hadden. Marcel heeft samen met ons de mogelijke oplossingen verkend en steeds voorkomen dat we een onbegaanbare weg op gingen. In het hele proces is hij er steeds uitstekend in geslaagd om de sfeer te managen. Hij heeft zorgvuldig het proces bewaakt, de gevoeligheden benoemd en begrip gekweekt voor elkaars standpunten. Daarom konden we, ondanks dat beide partijen in de onderhandelingen fors water bij de wijn moesten doen, erg content zijn met het bereikte resultaat.”

E.K. te A.Directeur van een bureau voor financiele professionals

“Marcel Douma is iemand die je een conflict kunt toevertrouwen, met de nadruk op vertrouwen. In het arbeidsconflict dat ik met mijn bedrijf had, heeft hij altijd heel professioneel zijn neutraliteit behouden en ons steeds laten voelen dat we gelijkwaardige gesprekspartners waren en zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn werkgever, maar we kijken geen van beiden met wrok op onze arbeidsrelatie en de afronding terug.”

A.B. te Z.voormalig stafmedewerker van een energiebedrijf

“Marcel Douma kwam destijds binnen als mediator in een kwestie met mijn broer en mede-aandeelhouder, maar heeft me daarna ook geholpen met mijn eigen functioneren als directeur binnen het MT. Marcel is de mediator voor familiebedrijven.”

F. te V. te L.DGA van een bedrijf in de vrijetijdsindustrie

“Marcel heeft een scherp oog voor nuances in menselijke verhoudingen. Hij heeft heel doortastend een kwestie met mijn mede-eigenaar helpen oplossen, een paar andere blokkades helpen opruimen en me op het juiste pad voor de toekomst gezet. Zodra ik een mogelijke kwestie aan zie komen bel ik hem voor feedback.”

J.M. te H.DGA van een software-ontwikkelingsbedrijf

Onze klanten

Hierbij vindt u de logo’s van enkele van onze klanten. Wij gaan zeer zorgvuldig met de vertrouwelijkheid van onze opdrachten om. Mocht u informatie willen over de aard en aanpak van de door ons verrichte mediations, dan kunnen wij u geanonimiseerd verslag doen.

Weten wat de Heren van Akkoord voor u kunnen betekenen? Vraag het ons.